Terms and conditions

Vilkår for kjøp av kurs og bruk av disse hos Absolute Powers

Absolute Powers formidler kunnskap gjennom kurs som du kan betale etter avtale på vår hjemmeside https://absolute-powers.com  Det er enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår. Du kan også selvsagt kjøpe kurs direkte fra oss etter egen avtale. 

Kortbetaling

Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir, kan du få tilsendt en faktura som vi følger opp direkte med deg.

Delbetaling og avdragsordning

Et kjøp som gjøres med en avdragsordning/delbetaling, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til inkasso.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett

Opphavsretten til alt kursmateriell © tilfaller Absolute Powers. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Absolute Powers sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Absolute Powers kursmateriell er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Absolute Powers. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling eller bruk på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider som for eksempel pdf-er eller lignende på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Individuelle kursprogrammer 

Absolute Powers tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt deltaker kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv og holder all personlig informasjon om deg strengt konfidensielt. Vi må insistere på at du også respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon om deg selv og dine planer og idéer. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å respektere de samme rettighetene til andre kursdeltakere og overfor oss i Absolute Powers. Vi forventer at du respekterer skriftlige avtaler inngått med oss. 

Du står selvfølgelig fritt til å diskutere dine personlige erfaringer og resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes strengt konfidensielt.

Angrefrist for bedriftskunder

Våre medlemstjenester, kurs og konsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre det er inngått en spesiell avtale direkte med Absolute Powers. 

Angrefrist for forbrukere på kurs med angrefrist annonsert

På kurs som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra avtaleinngåelse. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper på en utvetydig måte. Vi betaler deg tilbake pengene innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger/tilsendt krav ikke bli tilbakebetalt/slettet. 

Vi gjør oppmerksom på at Angrerettloven kun gjelder for forbrukere, og ikke en person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. 

I det øyeblikk kurset er levert etter avtale har du ingen angrerett. 

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Absolute Powers garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Dette kan du lese mer om i vår personvernerklæring her:

Ansvarsbegrensing

Absolute Powers fraskriver seg alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din egen fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om spesifikke resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer slik som dine ferdigheter, kunnskaper, evner og engasjement for å nevne noen. 

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe våre kurs samtykker du i at du bruker Absolute Powers tjenester på eget ansvar. Våre kurs og programmer er hjelp til selvhjelps-tjenester. Du fritar Absolute Powers fra ansvar for eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og oss i Absolute Powers, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og oss i Absolute Powers. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 

Avtalen 

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse  

Ved å kjøpe kurs hos oss, samtykker du i at Absolute Powers kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis du som kunde blir forstyrrende for kurset eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning 

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Leveringsplikt ved konkurs/opphørelse av Absolute Powers

Dersom Absolute Powers opphører ved konkurs eller annen årsak, vil aktive kursdeltakere ved tidspunktet for opphørelsen få mulighet til å laste ned kurset i filform.

Force majeur

Er Absolute Powers forhindret fra å levere eller foreta pliktig levering — eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Absolute Powers fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Absolute Powers refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.


Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger

E-post: elsebeth@transcendentalmeditasjon.com 

Elsebeth Wedervang Powers eier av Absolute Powers 

Adresse: Absolute Powers, Marihaugen 41, 5357 Fjell

Organisasjonsnummer:  983 439 292


Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov. 


Absolute Powers